بیان

این نرم افزار دارای ویژگی های زیر می باشد:

        • رسم الخط رایج عثمان طه و نزدیکی حداکثری با صفحات و خطوط آن

        • جداسازی آیه ها بر اساس وقف قاری - البته فعلا برای استاد پرهیزگار در دسترس است (درخواست همکاری برای افزودن محتوا)

        • ارائه بیش از 100 ترجمه و تفسیر(11 ترجمه فارسی) با قابلیت بروز رسانی و افزایش (درخواست همکاری برای افزودن محتوا)

        • پخش قرائت های قرآن قاریان معروف و ترجمه های صوتی قرآن (دو ترجمه فارسی و یک ترجمه انگلیسی و یک ترجمه آذری)

        • ابزار پیشرفته پخش قرائت مناسب برای حفظ قرآن کریم

        • قابلیت جستار واژه ها در متن قرآن کریم و ترجمه انتخابی

        • امکان نشانه گذاری آیات (بیشینه 5 نشانه برای نسخه رایگان


لینک دانلود